Tariflərimiz

Diqqət! Azərbaycan Respublikası milli valyutasının devalvasiyasına uyğun olaraq, tariflərimizdə ABŞ dolları ekvivalentinə uyğun dəyişikliklər edilə bilər.
STANDART VƏ MAYE

Bakı şəhəri üzrə

 • 0 - 100 qr

  2.2

 • 101 qr - 250 qr

  3.38

 • 251 qr - 500 qr

  5.08

 • 501 qr - 1 kg

  6.51

 • 1 kg üzərində

  x 6.51

STANDART VƏ MAYE

Abşeron və Sumqayıt şəhərləri üzrə

 • 0 - 100 qr

  2.2

 • 101 qr - 250 qr

  3.38

 • 251 qr - 500 qr

  5.08

 • 501 qr - 1 kg

  6.51

 • 1 kg üzərində

  x 6.51

HƏCMSƏL MƏHSULLAR ÜZRƏ
Üç tərəfinin (en, uzunluq, hündürlük) cəmi 1 metrdən çox olan bağlamalar həcmsəl çəki kimi hesablanır. Həcmsəl çəki = En x Uzunluq x Hündürlük / 6000 x 6.51
Box Icon